people-business

Een pagina ‘toolkit voor werkgevers’

Werkgevers stimuleren om studenten die risico zouden kunnen lopen aan te nemen, zal veel gemakkelijker zijn als u gestructureerde ondersteuning en gestructureerd advies kunt bieden.

Naast de junior jobcoach, die is getraind en is gematcht met de student die risico loopt, is een toolkit voor werkgevers opgesteld om het programma uit te leggen en vertrouwen te geven.

Deze toolkit beschrijft de voordelen van het Junior Job Coach-programma; bevat begeleiding op het gebied van de relatie die moet worden opgebouwd met de onderwijsinstelling, die de plaatsing regelt en advies over de ondersteuningssystemen die noodzakelijk of aan te raden zouden kunnen zijn voor hen om te implementeren, om te zorgen voor een succesvol resultaat.

COACHING

EXPERIENCE

GUIDANCE

INTERNSHIP

Partnership