Een pagina ‘toolkit voor werkgevers’

Studenten van niveau 1 & 2 hebben werkervaring nodig om hun opleiding succesvol te kunnen afronden en om een kans te maken op de arbeidsmarkt. Werkgevers zijn echter vaak huiverig om deze studenten een kans te bieden. 

De toolkit is ontwikkeld om werkgevers vertrouwen te geven dat met eigen inzet en de inzet van een Junior Job Coach een stage van een student niveau 1&2 succesvol kan verlopen en waardevol kan zijn, niet alleen voor de student, maar ook voor het bedrijf.

De toolkit beschrijft aan de hand van de “Visual” wat de verschillende rollen en verantwoordelijkheden zijn, tips voor begeleiding en ondersteuning en wat te doen om problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.

Downloaden Toolkit (PDF)

MENTORING

ERVARING

BEGELEIDING

STAGE

Partners

Het project Junior Job Coach is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, onder ERASMUS+, met het referentienummer 2016-1-NL01-KA202-023026. Deze publicatie geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

eu-flag

© All Rights Reserved www.juniorjobcoach.eu