Een pagina ‘toolkit voor werkgevers’

Werkgevers stimuleren om studenten die risico zouden kunnen lopen aan te nemen, zal veel gemakkelijker zijn als u gestructureerde ondersteuning en gestructureerd advies kunt bieden.

Naast de junior jobcoach, die is getraind en is gematcht met de student die risico loopt, is een toolkit voor werkgevers opgesteld om het programma uit te leggen en vertrouwen te geven.

Deze toolkit beschrijft de voordelen van het Junior Job Coach-programma; bevat begeleiding op het gebied van de relatie die moet worden opgebouwd met de onderwijsinstelling, die de plaatsing regelt en advies over de ondersteuningssystemen die noodzakelijk of aan te raden zouden kunnen zijn voor hen om te implementeren, om te zorgen voor een succesvol resultaat.

Downloaden Toolkit (PDF)

MENTORING

ERVARING

BEGELEIDING

STAGE

Partners

Het project Junior Job Coach is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, onder ERASMUS+, met het referentienummer 2016-1-NL01-KA202-023026. Deze publicatie geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

eu-flag

© All Rights Reserved www.juniorjobcoach.eu