Junior Job Coach website!

Op deze website zijn vier nieuwe, zorgvuldig ontworpen en geteste producten te vinden ter ondersteuning van studenten in het beroepsonderwijs tijdens de stage.

Over het Junior Job Coach programma

Het junior Job Coach programma is ontwikkeld voor scholen in het beroepsonderwijs. Het biedt ondersteuning aan studenten van niveau 1 en 2 bij hun eerste stappen in het werkveld. Voor deze groep studenten is stage/werkervaring van groot belang om na afloop van de opleiding een geschikte werkplek te kunnen maar het is ook vol risico’s aangezien deze studenten vaak niet goed weten hoe om met te gaan met moeilijke situaties. Vaak is het gevolg van complexe situaties dat de student de stage opgeeft en dan ook de opleiding verlaat.

Junior Job Coach is een beproefde methode die nu in Europees verband verder is ontwikkeld, getest in nauwe samenwerking met het werkveld. Door deze uitbreidingen en aanpassingen, zoals participatie van het werkveld, geeft het programma risico studenten een nog grotere kans op het succesvol afronden van hun eerste stage.

Het belangrijkste innovatieve element van dit programma is het inzetten van de Junior Job coach. Op de volgende pagina’s worden de noodzakelijke competenties kader van een Junior Job Coach gepresenteerd, het trainingsprogramma, een toolkit voor bedrijven en het implementatieplan voor scholen. Hiermee is een omvattende implementatie van Junior Job Coach programma gegarandeerd.

MENTORING

ERVARING

BEGELEIDING

STAGE

Partners

Het project Junior Job Coach is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, onder ERASMUS+, met het referentienummer 2016-1-NL01-KA202-023026. Deze publicatie geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

eu-flag

© All Rights Reserved www.juniorjobcoach.eu