Junior Job Coach website!

Op deze website zijn vier nieuwe, zorgvuldig ontworpen en geteste producten te vinden ter ondersteuning van studenten in het beroepsonderwijs tijdens de stage.

Over het Junior Job Coach programma

Het Junior Job Coach-programma is ontwikkeld om onderwijsinstellingen te helpen met het plaatsen en ondersteunen van studenten, op werkervaringsplaatsen en stageplaatsen, die risico zouden kunnen lopen dat zij beneden hun niveau presteren of met de studie stoppen.

De mogelijkheden bieden voor werkervaring voor dergelijke studenten is van essentieel belang om hen voor te bereiden op de arbeidsmarkt. En aarzelende werkgevers moet het vertrouwen en de ondersteuning worden gegeven om studenten een kans te geven die er mogelijkerwijs niet in slagen om hun werkervaringsplaatsing of stage af te ronden.

Hier vindt u een beproefde en geteste methode waarmee u een gestructureerd programma kunt ontwikkelen om werkgeversparticipatie te vergroten en het aantal studenten dat de stage/werkervaringsplaatsing voltooit en hun slagingspercentages te verbeteren.

Het innovatieve kenmerk van deze methode is de Junior Job Coach. Op de volgende pagina's worden de competenties gepresenteerd die de coach zou moeten bezitten; het trainingsprogramma dat deze competenties levert; en een toolkit voor werkgevers die werknemers en studenten ondersteunt.

MENTORING

ERVARING

BEGELEIDING

STAGE

Partners

Het project Junior Job Coach is gefinancierd met steun van de Europese Commissie, onder ERASMUS+, met het referentienummer 2016-1-NL01-KA202-023026. Deze publicatie geeft uitsluitend de standpunten weer van de auteur en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat zou kunnen worden gemaakt van de hierin opgenomen informatie.

eu-flag

© All Rights Reserved www.juniorjobcoach.eu