Cadru de competențe

Ce competențe ar trebui să aibă un “Job Coach” profesionist pentru a sprijini un student aflat în situație de risc?

Cadrul de Competență JJC a fost dezvoltat ca urmare a unor cercetări în 5 țări cu privire la literatura actuală în legătură cu aptitudinile de mentoring și coaching, precum și  munca extensivă de teren cu profesorii, angajații & angajatorii.

Am identificat competențele cheie cele mai apreciate și le-am prezentat ca fiind cele mai dorite rezultate de învățare pentru un student sau un ucenic în rolul de JJC. 

Acestea sunt afișate într-un cadru de competențe care îl ajută pe un furnizor de învățare să elaboreze un program de training pentru JJC. 

Un profil al cursului poate fi, de asemenea, adaptat pentru a realiza Profilul individual al  elevului/studentului și pentru a răspunde diferitelor sisteme naționale din întreaga Europă.

Aici veți găsi o versiune completă si interactivă a Cadrului de competențe. Aceasta descrie diferitele etape ale dezvoltării pentru fiecare competență.

O versiune cu o singură pagină oferă o privire rapidă asupra cadrului de competențe. Informații suplimentare sunt, de asemenea, oferite pentru a vă ajuta să utilizați cât mai bine competențele din programul de formare.

Descarcă Versiunea scurtă a Cadrului de Competențe
Descarcă Versiunea completă a Cadrului de Competențe
Download The Competence Framework Research Report (PDF)

 

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Capacitatea de a fi obiectiv/fără prejudecăți

… recunoaște diferențele individuale și culturale și le acceptă ca atare

… explică valoarea adăugată a diferențelor culturale și individuale pentru cultura organizației

… este dornic și capabil să gestioneze diferențele culturale la locul de muncă în mod eficient

Promovează respectul și aprecierea pentru diversitatea și dif erențele individuale la locul de muncă.

Capacitatea de la motiva ucenicul

… este ambițios, orientat spre obiectiv, creativ și motivat și este conștient de propriile calități și de punctele slabe

… știe impor tanța încurajării celorlalți de a fi ambițioși și de a înv ăța din pr opriile lor succese și gr eșeli

… arată respectul pentru ambiția, motivația și dedicația ucenicului și îi ajută pe aceștia să-și folosească talentele și să depășească greșelile

Abilitatea de a încuraja ambiția, motivația și de votamentul ucenicului

Să fie capabil să construiască o relație puternică cu ucenicul

… este conștient de rolul său ca JJC și a diferiților actori implicati în sprijinirea ucenicului

… întelege obiectivele diferiților actori implicați și condițiile prealabile pentru cooperare

… lucrează pentru a stabili relații puternice cu ucenicul și cu alți act ori relevanți implicați

Posibilitatea de a construi o relație eficientă cu ucenicul și cu alte persoane relevante de suport, la școală și la locul de muncă…poate de asemenea să stabilească limitele suportului lui/ei: să cunoască cui să se adreseze dacă ucenicul e incapabil să rezolve problemele sau are probleme înafara locului de muncă

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Confidențialitate, empatie, sensibilitate

... respectă principiile etice cu privire la orice informații obținute ca parte a activității de mentorat

… știe care sunt așteptările la modul în care un mentor se ocupă de informații confidențiale

… sprijină ucenicul într-un mod fiabil și adecvat, cu atenție la ne voile sale

Posibilitatea de a construi o relație de empatie, bazată pe încredere reciprocă cu ucenicul, ca cea mai bună bază pentru îndrumare

Fiabilitate

... este conștient de cererile specifice legate de rolul de JJC

... înțelege ca un JJC trebuie să fie disponibil la cererea ucenicului

… răspunde la întrebările ucenicului fiind disponibil și cooperativ

Posibilitatea de a oferi asistență telefonică fiabilă ucenicului în timpul practicii la locul de muncă

Punctualitate

… înțelege impor tanța de a ajuta ucenicul pentru îndeplinirea la timp a îndatoririlor sale

… cunoaște acordurile cu angajatorul și sarcinile legate de programul educațional al ucenicului

… indică termene limită în timp ale acordurilor și alocărilor privind programul de educație sau locul de muncă

Capabil să susțină ucenicul să respecte acordurile încheiate și să accepte consecințele

Aria de competente

EQF  1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Demonstrează conștientizarea propriilor valori, convingeri și comportamente

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capabil de a comunica eficient proprille valori, convingeri si atitudini.

Capacitatea obiectivă de a da feedback verbal și scris

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Abilitatea de a recunoaște și de a tr ansforma feedback-ul referitor la pr opria dezvoltare personală

Capacitatea de a gestiona schimbările în situațiile sau activitățile personale în care sunteți implicat

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capacitatea de a gestiona scimbările/activitățile personale în care sunteți implicat și de a le cuprinde în dezvltarea personală

Dezvoltarea competențelor Junior Job Coach: Implicare/Fiabilitate/Confidențialitate/ Comunicare/Reasigurare/Reafirmare/ Analiza și rezolvarea problemelor

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capacitatea de control prin dezvoltarea tuturor competențelor JJC

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

A da feedback și a critica

… susține impor tanța de a da feedback într-un mod pozitiv.

… știe regulile și efectele unui feedback pozitiv sau negativ.

… poate oferi feedback ucenicului, într-un mod sigur, confortabil și productiv.

Capabil să dea (să primească) feedback și critică

Abilități de comunicar e (limbajul verbal și non-verbal, abilități de scris)

… recunoaște că există diverse modalități de comunicare (limbaj verbal și non-verbal, abilități de scriere, mass-media)

… știe impor tanța înțelegerii modului de comunicar e al celorlalți

… folosește diverse abilități de comunicare și cele mai eficiente modalități pentru a comunica cu ucenicul

Capabil de a folosi diverse abilități de comunicar e (limbaj verbal și non-v erbal, abilități de scrier e, mass-media)

Capacitatea de a stabili o legătură

… întelege impor tanța rețelelor și a contactelor cu oameni din domeniul profesiona

… știe cum să construiască și să mențină o relație

… asistă ucenicul să stabilească contacte cu oameni din domeniul profesional și să-și construiască rețele proprii

Abilitatea de a construi și întreține rețele și contacte cu oamenii car e sunt importanți în a atinge obiectivele legate de muncă

Tehnici de antr enament

… întelege că există așteptări specifice cu privire la cum un antrenor se ocupă de ucenic

… știe cum să definească ambițios, dar realist, obiectivele personale cu ucenicul

… asistă ucenicul să atingă eficient obiectivele personale și să finalizeze sarcinile de la muncă

Capabilitatea de a utiliza tehnicile de antr enor, adaptate ucenicului în cauză

Capacitatea de a pune întrebări potrivite și de a ajuta ucenicul să-și atingă propriul potențial

… identifică faptul că modul în care se pune într ebarea (parțial) determină răspunsul

… știe moduri dif erite de a pune întrebări (întrebări deschise și închise), caracteristicile și efectele lor

…folosește întrebări deschise pentru a ajuta ucenicul să-și atingă obiectivele

Capabilitatea de a pune întrebări potrivite și a ajuta ucenicul să-și atingă propriul potențial

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Capacitatea de a împuternici ucenicul.

… recunoaște importanța de a evita îngrijorarea și de a reduce anxietatea nespecifică precum și de a dezvolta strategii pentru a construi stima de sine

…știe cum să-și ajute ucenicul să-și atingă obiectivele și scopurile în mod  eficient

…ajută ucenicul să-și folosească talentul și abilitățile și să dezvolte conștiința de sine

Permite ucenicului sa dezvolte stategii  de success pentru a face fata unui mediul formal dintr-o organizatie sau companie. 

Capacitatea de a valorifica succesul

…recunoaste importanța valorii succesului

…știe cum se evite îngrijorarea sau să reducă anxietatea nespecifică  și să valorifice succesul

…lucrează pentru a sprijini ucenicul să identifice ce merge bine la locul de muncă și contribuția lui/ei la  rezultatele pozitive

Abilitatea de a sprijini ucenicul pentru a-și evalua și califica propriile rezultate la locul de muncă și ceea ce a învățat în timpul practicii.

Are răbdarea să explice ucenicului incertitudinile

… recunoaste impor tanța valorii succesului

…stie cum să lase ucenicul să-și depășească problemele, în timp ce găsește soluții pentru procesele de lucru

…ajută ucenicul să învețe să accepte refuzurile din partea organizației sau companiei care nu dorește să participe la propunerile sau soluțiile lor.

Abilitatea de a lăsa ucenicul să dezvolte o rezistență generală pentru a face față schimbărilor din mediul profesional sau loc de muncă.

Îndrumare

…recunoste ca o relatie empatica, bazata pe incredere reciproca intre JJC si ucenic e baza pentru îndrumare

…face aranjamente cu ucenicul despre ceea ce este   nevoie  pentru a putea finaliza cu success cursul si pregatirea practica intr-o companie

… ajută ucenicul pentru a rezolva probleme sau schimbări legate de muncă sau de studiu

 

Capabil sa sustina ucenicul sa dezvolte o rezistenta generala pentru a face fata modificarilor  din mediul profesional sau la locul de munca.

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Abilități de negociere, advocacy și de mediere

 …Identifică principalele puncte de negociere a unei anumite probleme 

…întelege cele mai importante teme care formează o sursa de conflict la locul de muncă

…sprijină ucenicul în rezolvarea conflictelor în mediul de lucru

Capabil să asiste ucenicul pentru a rezolva conflictul la locul de muncă.

Deschiderea la idei/ Creativitate

… recunoaște valoarea altor puncte de vedere și modalități de a face lucrurile

…înțelege cum să comunice cu deschidere pentru ideile altora

…menține o comunicare continuă, deschisă și coerenta cu alții

Capabil de a arăta deschidere spre idei și creativitate în comunicarea cu ucenicul

Are cunoștință de condițiile și responsabilitățile de muncă și capacitatea de a transmite experiența.

…are experință în domeniul educațional și profesional

…știe ce se așteptă de la ucenic din practica sa în domeniul profesional

…transmite ucenicului din propria experiență dacă este cazul

Capabil să transfere propriile experiențe și cunoștințe despre sarcinile educaționale și condițiile de muncă șiresponsabilitățile.

Capacitatea de a urmări progresul

…știe ce se așteaptă de la ucenic în timpul sarcinilor de serviciu

…identifică nevoile, interesele și problemele ucenicului

…ajută ucenicul să facă progrese

Abilitatea de a urmări progresul din perspectiva sarcinilor pe care trebuie să le îndeplinească ucenicul

Abilitățile de gândire critică

… distinge între fragmente de informații critice și irelevante

…adună informații dintr-o varietate de surse dacă ucenicul se confruntă cu probleme 

…utilizează aceaste informații pentru a ajuta ucenicul să ajungă la o concluzie

Capacitatea de a folosi gândirea critică pentru a sprijini ucenicul să-și rezolve problemele

COACHING

EXPERIENTA

INDRUMARE

STAGIU

Parteneriat

Proiectul Junior Job Coach a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului ERASMUS+, cu numărul de referință 2016-1-NL01-KA202-023026. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acestă publicație.

eu-flag

© Toate drepturile rezervate www.juniorjobcoach.eu