Cadru de competențe

Ce competențe ar trebui să aibă un “Job Coach” profesionist pentru a sprijini un student aflat în situație de risc?

Cadrul de Competență JJC a fost dezvoltat ca urmare a unor cercetări în 5 țări cu privire la literatura actuală în legătură cu aptitudinile de mentoring și coaching, precum și  munca extensivă de teren cu profesorii, angajații & angajatorii.

Am identificat competențele cheie cele mai apreciate și le-am prezentat ca fiind cele mai dorite rezultate de învățare pentru un student sau un ucenic în rolul de JJC. 

Acestea sunt afișate într-un cadru de competențe care îl ajută pe un furnizor de învățare să elaboreze un program de training pentru JJC. 

Un profil al cursului poate fi, de asemenea, adaptat pentru a realiza Profilul individual al  elevului/studentului și pentru a răspunde diferitelor sisteme naționale din întreaga Europă.

Aici veți găsi o versiune completă si interactivă a Cadrului de competențe. Aceasta descrie diferitele etape ale dezvoltării pentru fiecare competență.

O versiune cu o singură pagină oferă o privire rapidă asupra cadrului de competențe. Informații suplimentare sunt, de asemenea, oferite pentru a vă ajuta să utilizați cât mai bine competențele din programul de formare.

Descarcă Versiunea scurtă a Cadrului de Competențe
Descarcă Versiunea completă a Cadrului de Competențe 

 

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Capacitatea de a fi obiectiv/fără prejudecăți

… recunoaște diferențele individuale și culturale și le acceptă ca atare

… explică valoarea adăugată a diferențelor culturale și individuale pentru cultura organizației

… este dornic și capabil să gestioneze diferențele culturale la locul de muncă în mod eficient

Promovează respectul și aprecierea pentru diversitatea și dif erențele individuale la locul de muncă.

Capacitatea de la motiva ucenicul

… este ambițios, orientat spre obiectiv, creativ și motivat și este conștient de propriile calități și de punctele slabe

… știe impor tanța încurajării celorlalți de a fi ambițioși și de a înv ăța din pr opriile lor succese și gr eșeli

… arată respectul pentru ambiția, motivația și dedicația ucenicului și îi ajută pe aceștia să-și folosească talentele și să depășească greșelile

Abilitatea de a încuraja ambiția, motivația și de votamentul ucenicului

Să fie capabil să construiască o relație puternică cu ucenicul

… este conștient de rolul său ca JJC și a diferiților actori implicati în sprijinirea ucenicului

… întelege obiectivele diferiților actori implicați și condițiile prealabile pentru cooperare

… lucrează pentru a stabili relații puternice cu ucenicul și cu alți act ori relevanți implicați

Posibilitatea de a construi o relație eficientă cu ucenicul și cu alte persoane relevante de suport, la școală și la locul de muncă…poate de asemenea să stabilească limitele suportului lui/ei: să cunoască cui să se adreseze dacă ucenicul e incapabil să rezolve problemele sau are probleme înafara locului de muncă

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Confidențialitate, empatie, sensibilitate

... respectă principiile etice cu privire la orice informații obținute ca parte a activității de mentorat

… știe care sunt așteptările la modul în care un mentor se ocupă de informații confidențiale

… sprijină ucenicul într-un mod fiabil și adecvat, cu atenție la ne voile sale

Posibilitatea de a construi o relație de empatie, bazată pe încredere reciprocă cu ucenicul, ca cea mai bună bază pentru îndrumare

Fiabilitate

... este conștient de cererile specifice legate de rolul de JJC

... înțelege ca un JJC trebuie să fie disponibil la cererea ucenicului

… răspunde la întrebările ucenicului fiind disponibil și cooperativ

Posibilitatea de a oferi asistență telefonică fiabilă ucenicului în timpul practicii la locul de muncă

Punctualitate

… înțelege impor tanța de a ajuta ucenicul pentru îndeplinirea la timp a îndatoririlor sale

… cunoaște acordurile cu angajatorul și sarcinile legate de programul educațional al ucenicului

… indică termene limită în timp ale acordurilor și alocărilor privind programul de educație sau locul de muncă

Capabil să susțină ucenicul să respecte acordurile încheiate și să accepte consecințele

Aria de competente

EQF  1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Demonstrează conștientizarea propriilor valori, convingeri și comportamente

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capabil de a comunica eficient proprille valori, convingeri si atitudini.

Capacitatea obiectivă de a da feedback verbal și scris

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Abilitatea de a recunoaște și de a tr ansforma feedback-ul referitor la pr opria dezvoltare personală

Capacitatea de a gestiona schimbările în situațiile sau activitățile personale în care sunteți implicat

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capacitatea de a gestiona scimbările/activitățile personale în care sunteți implicat și de a le cuprinde în dezvltarea personală

Dezvoltarea competențelor Junior Job Coach: Implicare/Fiabilitate/Confidențialitate/ Comunicare/Reasigurare/Reafirmare/ Analiza și rezolvarea problemelor

Efectuarea de pași și demosntarea de pr ogrese în această dezv oltare personală specifică

 

 

Capacitatea de control prin dezvoltarea tuturor competențelor JJC

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

A da feedback și a critica

… susține impor tanța de a da feedback într-un mod pozitiv.

… știe regulile și efectele unui feedback pozitiv sau negativ.

… poate oferi feedback ucenicului, într-un mod sigur, confortabil și productiv.

Capabil să dea (să primească) feedback și critică

Abilități de comunicar e (limbajul verbal și non-verbal, abilități de scris)

… recunoaște că există diverse modalități de comunicare (limbaj verbal și non-verbal, abilități de scriere, mass-media)

… știe impor tanța înțelegerii modului de comunicar e al celorlalți

… folosește diverse abilități de comunicare și cele mai eficiente modalități pentru a comunica cu ucenicul

Capabil de a folosi diverse abilități de comunicar e (limbaj verbal și non-v erbal, abilități de scrier e, mass-media)

Capacitatea de a stabili o legătură

… întelege impor tanța rețelelor și a contactelor cu oameni din domeniul profesiona

… știe cum să construiască și să mențină o relație

… asistă ucenicul să stabilească contacte cu oameni din domeniul profesional și să-și construiască rețele proprii

Abilitatea de a construi și întreține rețele și contacte cu oamenii car e sunt importanți în a atinge obiectivele legate de muncă

Tehnici de antr enament

… întelege că există așteptări specifice cu privire la cum un antrenor se ocupă de ucenic

… știe cum să definească ambițios, dar realist, obiectivele personale cu ucenicul

… asistă ucenicul să atingă eficient obiectivele personale și să finalizeze sarcinile de la muncă

Capabilitatea de a utiliza tehnicile de antr enor, adaptate ucenicului în cauză

Capacitatea de a pune întrebări potrivite și de a ajuta ucenicul să-și atingă propriul potențial

… identifică faptul că modul în care se pune într ebarea (parțial) determină răspunsul

… știe moduri dif erite de a pune întrebări (întrebări deschise și închise), caracteristicile și efectele lor

…folosește întrebări deschise pentru a ajuta ucenicul să-și atingă obiectivele

Capabilitatea de a pune întrebări potrivite și a ajuta ucenicul să-și atingă propriul potențial

Aria de competente

EQF 1

EQF 2

EQF 3

EQF 4

Capacitatea de a împuternici ucenicul.

... endorses the importance of giving feedback in a positive way.

…knows how to assist coache to reach hisher individual and learning targets and goals effectively.

…assists coachee in using his/her talents and skills and to develop self-awareness.

Enables coachee to develop successful strategies to cope in the formal environment of an organisation or company.

The ability to value success

…recognises the importance to value success.

…knows how to avoid worrying or reduce non specific anxiety and value success.

…works to support coachee to identify what is going well in the workplace and his/her contribution to positive outcomes.

Able to support coachee to evaluate and qualify own results in the workplace and what has been learned during the work.

Has the patience of discussing the coachee's uncertainties

…recognises the importance to let coachee overcome uncertainties whilst looking for possibilities instead of holding on to embarrassment or insecurity.

…knows how to let coachee overcome problems whilst reaching solutions for work processes.

…helps coachee to learn to accept refusals from the organisation or company who do not wish to participate in their proposals or solutions.

Able to let coachee develop an overall resilience in order to navigate changes in their professional or working place environment.

Guidance

…recognises that an empathic, trusting relationship between JJC and coachee is the basis for guidance.

…makes arrangements with the coachee about what it takes to be able to complete the course and practice training in the company successfully.

…helps coachee to solve work- or study related problems or changes.

Able to support coachee to develop an overall resilience in order to navigate changes in their professional or working place environment.

Competence Area

EQF Step 1

EQF Step 2

EQF Step 3

EQF Step 4

Negotiation, advocacy and mediation skills

…Identifies main negotiating points of a given issue.

…understands the most important themes that form a source for conflict in the workplace.

…assists the coachee in handling conflicts in the working environment.

Able to assist coachee to solve conflict in the workplace.

Openness to ideas / Creativity

…recognises the value of other points of view and ways of doing things.

…understands how to communicate with openness for ideas of others.

…maintains continuous, open and consistent communication with others.

Able to shows openness to ideas and creativity in communication with coachee.

Has the knowledge of working conditions and responsibilities and the ability to transfer experiences

…has experience in the educational an professional field.

…knows what is expected from coachee at his practice in the professional field.

…transfers own experience to coachee if applicable.

Able to transfer own experiences and knowledge of educational assignments and working conditions and responsibilities.

The ability to track progress

…knows what is expected from coachee during his assignments in the workplace.

…recognises coachee’s needs, interests and problems.

…helps coachee in making progress.

Able to track progress in view of the tasks coachee has to perform.

Critical thinking skills

…distinguishes between critical and irrelevant pieces of information.

…gathers information from a variety of sources if coachee is confronted with problems.

…uses this information to assist coachee to reach a conclusion.

Able to use critical thinking skill to support coachee to solve problems.

COACHING

EXPERIENTA

INDRUMARE

STAGIU

Parteneriat

Proiectul Junior Job Coach a fost finanțat cu sprijinul Comisiei Europene, în cadrul programului ERASMUS+, cu numărul de referință 2016-1-NL01-KA202-023026. Această publicație reflectă doar punctul de vedere al autorului, iar Comisia nu poate fi trasă la răspundere pentru orice utilizare a informațiilor conținute în acestă publicație.

eu-flag

© Toate drepturile rezervate www.juniorjobcoach.eu